Tømmekalender 2024

Plan for tømning af affaldscontainerne i 2023:


Mad      Hver onsdag

Metal    Hver 4. fredag (uge 1, 5, 9 osv.)

Tekstil  Hver 4. fredag (uge 1, 5, 9 osv.)

Pap      Hver mandag

Papir    Tirsdag i ulige uger

Plast    Hver tirsdag og fredag

Rest     Mandag, onsdag, fredag