Affald

Containerpladsen

Containerpladsen ligger for enden af blokken ved nr. 8.

Storskraldsrummet ligger i forbindelse med cykelkælderen. Man kommer ind fra trappen ved gavlen af nr. 8.


Glascontaineren og skabet til farligt affald

Disse to bliver ikke tømt automatisk. Vi skal bestille tømning, når de er fyldt op. Hvis du opdager, at en af to er fuld, må du gerne skrive til Servicefirmaet med kopi til bestyrelsen. Så bliver der bestilt tømning.


Affaldssortering

Du skal først og fremmest følge kommunens sorteringsvejledning


Farligt affald

Små batterier skal puttes i beholderen til små batterier, som står på containerpladsen. 

Øvrigt farligt affald skal i det grå skab. Hængelåsens kode er 2000. Det er den samme kode som bruges på alle hængelåse til farligt affald i vores postnummerområde, så det er ikke en decideret hemmelighed. I opfordres alligevel til ikke at fortælle koden til uvedkommende. Det er for at forhindre, at børn får kendskab til koden.

Når du har sat affald i skabet, er det vigtigt, at du låser det omhyggeligt. Den runde knap i håndtaget skal trykkes ind, inden hængelåsen kan sættes i.


Genbrugscontainere

Der er genbrugscontainere til

  • Elektronik (småt). Containeren til småt elektronik er blå og står i storskraldsrummet.
  • Glas
  • Metal
  • Papir
  • Pap
  • Plast og fødevarekartoner


Madaffald

Madaffald skal i grønne plastiocposer, som puttes i en af de grønne madaffaldscontainere. De grønne poser ligger i fællesrummet i kælderen. Hvis der ikke er flere poser, kan du skrive til bestyrelsen på fasanhavem@gmail.com , eller måske hente en kasse hos borgerservice på rådhuset.


Almindeligt husholdningsaffald

Almindeligt husholdningsaffald puttes i affaldsposer, som lukkes og smides i affaldsskakten. Større genstande kan smides i containerne med Restaffald.


Storskrald

Kriteriet for storskrald er, at genstanden er mere end en meter på den længste side.

Hvis det er muligt, må du gerne smadre dit storskrald, så det bliver under 1 meter og derved kan puttes i restaffalds- eller genbrugscontainerne.