Parkering

Fasanhaven har råderet over 17 P-pladser. De ligger på parkeringspladsen ud for Seedorffs Vænge 8 og græsplænen mellem transformatorstationen og indtil Apcoas skilt med P-bestemmelser.


Alle lejligheder får en P-tilladelse (plastickort), som gælder for to år. Den skal placeres synligt i bilens forrude. P-tilladelsen skal overdrages til lejlighedens nye beboer ved flytning.


Pas godt på P-tilladelsen. Vi har et begrænset antal ekstra-tilladelser, så du kan få et nyt P-kort, hvis det gamle bliver væk, men det er en ret tung proces at deaktivere det gamle kort og aktivere det nye kort hos P-selskabet.


Til gæster og håndværkere kan der udstedes dagskort eller periodekort. Alle beboere kan få udleveret en lille beholdning af dags- og periodekort. Nye kort bestilles på fasanhaven@gmail.com


Gæster kan parkere op til to timer med brug af P-skive på hverdage kl. 8 - 17.

Blå markering

Her må du parkere med tilladelse fra Fasanhaven:

Plastickort, periodekort eller dagskort


Grøn markering

Her må du parkere med tilladelse fra Frederiksberg Kommune:

Beboerlicens eller P-billet i app.


Rød markering

Tilhører Lejerbo, så her må du ikke parkere.